MatterMngt
Wel Come, Guest (Please Register/Login)
Login Register Contact Us
Welcome To Shree Gujarat Valand Seva Sangh. વસ્તીપત્રક જ્ઞાતિ સભ્યો દ્વારા આપેલ માહીતીને આધારે પ્રસીધ્ધ કર​વામાં આવેલ છે. જે માહીતીની ખરાપણીની કોઇ ચકાસણી કરાવેલ નથી. તેથી આ માહીતી પુરાવારૂપ માન​વી નહી. Mo. No. 9106 103 250

Trust na Kaymi Sabhyo

SR No Amount Donor Name Native City
1 ૧૫૦૦૦૦૦ શ્રી જ્યોતીન્દ્રભાઈ આર. નાયી પુંધરા ઝામ્બીયા
2 ૫૦૦૦૦૦ મનુગૌરી માધુભાઈ મુળજી પુંધરા ઝિમ્બાબ્વે
3 ૫,૦૦,૦૦૦ શ્રી રામુભાઈ સાંકાભાઈ નાયી પુંધરા ઝામ્બીયા
4 ૫,૦૦,૦૦૦ શ્રી હરેશભાઇ સોમાભાઇ પારેખ ખેરાલુ સુરત
5 ૨૫૧૦૦૦ શ્રીમતી કલ્પનાબેન નાનુભાઈ વાળંદ   અમદાવાદ
6 ૨૫૦૦૦૦ શ્રી રમણભાઈ આર પારેખ અમદાવાદ થોળ
7 ૨૫૧૦૦૦ શ્રી પ્રભુદાસ જેઠાભાઇ નાઈ ન​વાસંઘપુર​ ઝામ્બીયા
8 ૨,૫૧,૦૦૦ શ્રી મનુભાઇ જીવાભાઈ ગાંધી મહેમદાવાદ અમેરિકા
9 ૨,૫૧,૦૦૦ શ્રી જસુભાઈ કેશવલાલ નાયી / વિનોદભાઇ કેશ​વલાલ નાયી યુ.કે. ઝામ્બીયા
10 ૨,૫૧,૦૦૦ શ્રી ચુનિલાલ આશારામ વાળંદ સાણોદા યુ.કે.
11 ૨,૫૧,૦૦૦ શ્રી વિષ્ણુભાઇ મોહનલાલ લિમ્બાચીયા   અમેરીકા
12 ૨,૫૧,૦૦૦ સ્વ. કાન્તિભાઈ કે. નાયી અને પરિવાર હ​. સુભદ્રાબેન​ પુંધરા ગાંધીનગર
13 ૨,૫૧,૦૦૦ સ્વ​. કાળીદાસ એલ​. વૈદ્ય હ. દરિશભાઇ, નિલેશભાઇ   અમેરીકા
14 ૨,૫૧,૦૦૦ શ્રી કમલેશકુમાર રમણલાલ શર્મા ઇશનપુર અમદાવાદ
15 ૨૦૦૦૦૦ જીવણલાલ બી. શર્મા HUF હ​. સુરેશભાઇ શર્મા   અમદાવાદ
16 ૨,૦૦,૦૦૦ સ્વ. રમેશભાઈ પી. શર્મા અને પરિવાર હ​. શકુન્તલાબેન​ બદપુરા અમદાવાદ
17 ૨,૦૦,૦૦૦ સ્વ. મનસુખલાલ વી. પારેખ હ​. શુશીલાબેન અને પ્ર​વીણભાઇ પ્રમોલ યુ.કે. 
18 ૨૦૦૦૦૦ સ્વ. નારણભાઇ શર્મા અને પરિવાર હ​. જતીન​, કેતન​, ધીરેનભાઇ પામોલ અમદાવાદ
19 ૧,૬૨,૦૦૦ શ્રી જયંતિભાઇ અમરતલાલ નાયી વડાવલી મહેસાણા
20 ૧૨૫૦૦૦ જીણાભાઇ બી. વાળંદ​   મોડાસા
21 ૧૦૦૦૦૦ અરુણાબેન જ્યંતિભાઇ નાયી​   મહેસાણા
22 ૭૬૦૦૦ સ્વ રતીભાઈ સોમાભાઈ નાયી ગવાડા અમેરિકા
23 ૬૪,૦૦૦ શ્રી મફતલાલ ઍસ. શર્મા   અમદાવાદ
24 ૨૧,૧૧૧ શ્રી નરહરીભાઈ બી. વાઘરોડિયા   ગાંધીનગર
25 ૨૧,૦૦૦ શ્રી જયંતિભાઈ ઍ. પારેખ    
26 ૧૧,૦૦૦ શ્રી નારણભાઇ આત્મારામ નાયી ઇન્દ્રાણ મુંબઇ
27 ૧૧૦૦૦ શ્રી નટુભાઈ સી. લાંધણેજી સુરેન્દ્રનગર અમેરિકા
28 ૧૧,૦૦૦ શ્રી શંકરલાલ એમ​. ભાટીયા   અમદાવાદ
29 ૧૧,૦૦૦ શ્રી પ્રણ​વભાઇ એલ​. જાટંગીયા   અમરેલી
30 ૫૦૦૦ શ્રી દિલીપ એમ. પારેખ   અમેરિકા
31 ૫,૧૧૧ સ્વ​. પરસોત્તમ ગોકળદાસ લિમ્બાચીયા   અમદાવાદ
32 ૫,૦૦૦ શ્રી આત્મારામ મોહનલાલ વાળંદ   ગાંધીનગર
33 ૫,૦૦૦ શ્રી અશોકભાઇ એ. વૈદ્ય   મહેસાણા